SOU U Krbu - Úvod
Střední odborné učiliště gastronomie
U Krbu 45/521, 108 00, Praha 10-Malešice

Úvod

 

 

Vážení,

dovolte mi, abych Vám představila naši školu, která má v celopražském
rámci dlouhodobou tradici a v roce 2006 oslavila 120 let existence.


Přímo navazuje na dřívější Střední odborné učiliště Ondříčkova 48, Praha 3,
které v červenci 1996 převzalo
areál SOU se sídlem v ulici
U Krbu 521 v Praze 10 - Malešicích.


Mgr. Kateřina Mrvová
ředitelka

Naše škola získala ocenění: Škola roku 2010

Dne 26. listopadu 2010 na své 5. konferenci vyhlásila Asociace hotelů a restaurací ČR poprvé  cenu v nové kategorii  Škola roku.  Ucházet se mohly všechny školy, které jsou členy tohoto profesního sdružení. Udělení této ceny je chápáno jako ocenění práce pedagogických pracovníků, profesionality výuky, profesní angažovanosti žáků a propojení teorie s praxí.

 

Manažer roku 2010