SOU U Krbu - Úvod
Střední odborné učiliště gastronomie
U Krbu 45/521, 108 00, Praha 10-Malešice

Úvod

Vážení,

dovolte mi, abych Vám představila naši školu, která má v celopražském
rámci dlouhodobou tradici a v roce 2006 oslavila 120 let existence.


Přímo navazuje na dřívější Střední odborné učiliště Ondříčkova 48, Praha 3,
které v červenci 1996 převzalo
areál SOU se sídlem v ulici
U Krbu 521 v Praze 10 - Malešicích.


Mgr. Kateřina Mrvová
ředitelka

 

***


 

 

***

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky (AKC ČR) ve spolupráci se Světovou asociací kuchařů 
a cukrářů (WACS) se rozhodla každoročně vyhlašovat a oceňovat 
prestižní gastronomické a hotelové školy v České republice.Dne 29. září 2014 obdržela naše škola certifikát pro odborné školy, které dosahují nadstandardních výsledků v přípravě svých žáků v oboru kuchař a cukrář a jejich vzdělávání v gastronomických oborech je považováno rovněž za nadstandardní.

Ucházet se o tento certifikát může škola, která je členem AKC ČR a dosáhla se svými žáky vynikajících výsledků nejen v oblasti vzdělávání a odborných praxí, ale obdržela také zlaté medaile na nejprestižnějších soutěžích v České republice či na soutěžích pořádaných Světovou asociací kuchařů a cukrářů..

 

Certifikát AKC ČR

***

Naše škola získala ocenění: Škola roku 2010

Dne 26. listopadu 2010 na své 5. konferenci vyhlásila Asociace hotelů a restaurací ČR poprvé  cenu v nové kategorii  Škola roku.  Ucházet se mohly všechny školy, které jsou členy tohoto profesního sdružení. Udělení této ceny je chápáno jako ocenění práce pedagogických pracovníků, profesionality výuky, profesní angažovanosti žáků a propojení teorie s praxí.